Missioon

Meie missiooniks on olla polüestertäidisega tepitud toodete ja patjade tootmisharu liider.

Visioon

  • Ületada järjekindlalt meie klientide nõudmised ja ootused, keskendudes kvaliteedile, klienditeenindusele ja tootearendusele
  • Valmistades kõrgekvaliteedilisi tooteid ning täiendades pidevalt oma tehnilisi oskusi ja tootmisvõimeid
  • Tagades meie toodete eetilise ning keskkonnasõbraliku valmistamise
  • Arendada meie inimesi, võimaldades neil saada oma ala ekspertideks ning edendades tõhusat suhtlust ettevõtte struktuuri kõikvõimalikel tasanditel
  • Säilitades kvaliteedi ja keskkonnajuhtimissüsteemid, mis tagaksid pideva ettevõttesisese arengu
  • Tekitades rahalise kasumi taseme, mis vastaks meie juhatuse ootustele ning soodustaks pidevat aktsiaomanike fondide reinvesteerimist.

Väärtused

Usaldus - Me usaldame üksteist, et teha õigeid asju õigel ajal
Koostöö - Teeme koostööd meeskonnana
Austus - Me kohtleme üksteist austusega ja avaldame tunnustust
Kohustus - Me kohustume koos saavutama seda, mida tuleb saavutada
Vastutus - Me vastutame oma tegude ja tulemuste eest