Sotsiaal & eetiline vastutus

Trendsetter Europe OÜ tunnustab, et selge eetiline strateegia on vajalik, et jõuda ettevõttel saavutada eetilised eesmärgid. Meie strateegia fookuses 5 piirkonda:

 • Eetiliste standardite loomine
 • Eetilise teadlikkuse tõstmine
 • Eetilise vastavuse mõõtmine ja jälgimine
 • Tegevusplaan
 • Eetilise kultuuritaseme hoidmine 

Need põhifookused aitavad meil eetiliste nõuetega toime tulla proaktiivsel teel. Esimesed kaks punkti panevad strateegiale aluse ja ülejäänud kolm esindavad põhifookust piirkondades, mis nõuavad järjepidevat tegevust, selleks et eetilist strateegiat alal hoida. 

Lisaks sellele, omame “Ärisuhete standardit”, mis on kokku lepitud meie tarnijatega, arendades eetilist teadlikkust ja annab meie tarnijatele nõude järgida meie poliitikaid ja protseduure alljärgnevas:

 • Töötamine on vabal valikul;
 • Ühinemisvabadust ja kollektiivläbirääkimiste õigust austatakse;
 • Töötingimused on ohutud ja hügieenilised;
 • Lapstööjõudu ei kasutata;
 • Makstakse äraelamist võimaldavat töötasu;
 • Tööaeg ei või ületada seadusega sätestatud normtunde;
 • Diskrimineerimist ei toimu;
 • Tagatakse regulaarne tööhõive;
 • Karm või ebainimlik kohtlemine ei ole lubatud.

Trendsetter Europe OÜ on Sedexi, Eetilise Andmevahetussüsteemi organistasiooni liige, mis on mittetulunduslik organisatsioon ja on pühendunud vastutustundliku ning eetilise äritavale ülemaailmsetes tarneahelates.
(www.sedexglobal.com)