Kvaliteet

Trendsetter Europe OÜ soovib pakkuda oma klientidele kõrge kvaliteediga patju, tekke ja madratsikatteid. Tagamaks tegevuse ja toodete nõuetele vastavust, kõrget kvaliteeti, tähtaegadest kinnipidamist ja ettevõtte efektiivsust oleme juurutanud rahvusvahelisele standardile ISO 9001 vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi.

Meie peamised kvaliteedialased põhimõtted on järgmised:

  • tagada klientide jt huvipoolte nõuete ja vajadustega arvestamine;
  • tagada kvaliteet ja tähtaegsus;
  • tagada kõigis oma tegevustes õiguslike ja muude nõuete järgimine;
  • arendada ettevõtte töötajate oskusi ja tõsta nende teadlikkust läbi koolitusprotsessi;
  • pidevalt suurendada ettevõtte efektiivsust läbi kaasaegsete juhtimise ja planeerimise meetodite kasutamise;
  • juhtkonnapoolse eestvedamise kaudu tagada kvaliteedijuhtimissüsteemi toimivana hoidmine ja püstitatud eesmärkide täitmine;
  • tagada asjakohaste protsesside ja tegevuste pidev parendamine;
  • vähendada energiakasutust energiasäästlike ja tõhusate meetmete juurutamise teel;
  • investeerida seadmete kaasajastamisse tootmises ja laboris eesmärgiga tagada parem toodete kvaliteet ning tõhusam materjalide kontroll.